miscedulas la cèdula normativa preus nosaltres

Normativa de Referència

 • Decret 55/2009
    ,sobre condicions d'Habitabilitat dels habitatges i la Cèdula d'Habitabilitat
 • Llei 18/2007
    ,del dret a l'habitatge
 • Ordre de 8 d'octubre de 1.984
    ,sobre la inclusió del número de Cèdula d'Habitabilitat als contractes d'arrendament i subministrament dels habitatgesRequeriments per obtenir la cèdula

Condicions de Habitabilitat

Per poder considerar habitable un pis o casa, aquest haurà de tenir unes superfícies útils, alçada lliure i dimensions mínimes a les seves estàncies i amplades de pas mínimes als distribuïdors i zones de pas. Aquestes condicions es podran suavitzar en habitatges construïts abans de 1.983 i que hagin disposat de Cèdula d'Habitabilitat en algun moment.

Equipament

Seà recomanable que l'habitatge disposi de l'equip mínim de placa de cocció i aigüera a la cuina, així com de lavabo ventilat amb inodor i dutxa o banyera. A més d'això, haurà de comptar amb instaŀlació d'aigua freda i calenta.
665.10.80.16

Contacti ara!!
Certificat d'Habitabilitat
 • Compliment del Decret
 • Cèdules 100% acceptades
 • Novetat: Plànol de l'habitatge
preload