miscedulas la cèdula normativa preus nosaltres

TRÀMITS per obtenir la Cèdula

Qui i com es fa la tramitació de la Cèdula?

La cèdula d'habitabilitat ha de ser tramitada per un Arquitecte o Arquitecte tècnic col•legiat. Per comprovar que l'habitatge s'adapta al Decret d'Habitabilitat, el nostre Tècnic haurà d'inspeccionar-la.
En cas afirmatiu, procedirà a redactar el Certificat d'Habitabilitat, document acreditatiu de que l'habitatge compleix la normativa vigent. Aquest document s'ha de visar al Col•legi d'Arquitectes i/o Arquitectes tècnics de Catalunya.
Un cop visat, s'ha de tramitar la sol•licitud de cèdula d'habitabilitat davant el Departament de Medi Ambient i Habitatge de Catalunya.
Quines dades necessitem per tramitar la seva cèdula?

Les dades necessàries són:

  • -El seu nom, cognoms i DNI (en cas de particulars)
  • -Raó social i CIF (en cas d'empreses)
  • -Direcció de l'habitatge
  • -Telèfon i/o e-mail de contacte
Cal aportar més documentació?

Només si el seu habitatge respon a una tipologia unifamiliar ( casa o xalet), o s'ubica als baixos, l'entresòl, el pis principal o l'àtic o sobreàtic, llavors serà necessari aportar fotocòpia de la escriptura de primera inscripció al registre de la propietat, acreditant que es tracta d'un habitatge, per que nosaltres ho puguem adjuntar a la seva sol•licitud davant l'organisme competent de la Generalitat.Quant de temps es pot trigar a obtenir-la?

Entre 20 dies i un mes des de la seva tramitació davant el Departament de Medi Ambient i Habitatge, és el termini mig per rebre la cèdula per correu ordinari al seu domicili.665.10.80.16

Contacti ara!!
Certificat d'Habitabilitat
Efectuarem els tràmits per Vostè, si així ens ho demana...
  • Tramitació parcial o complerta
  • Complim terminis!!
  • Novetat: Plànol de l'habitatge
preload